This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Tietotekniikka

YLEISTAVOITTEET

 • Antaa hyvät valmiudet tietotekniikan hyötykäytöstä eri tilanteissa
 • Opettaa hankkimaan tietoja ja taitoja tietotekniikan välinein
 • Kartuttaa tietoteknisiä taitoja, joita voidaan hyödyntää muiden aineiden opiskelussa

 

8. luokka

Tavoitteet

 • Antaa yleiskuvan tietotekniikan käytöstä ja mahdollisuuksista                                       
 • Antaa oppilaalle perusvalmiudet sanalliseen ja kuvalliseen ilmaisuun tietotekniikkaa hyödyntäen
 • Opettaa oppilasta tuottamaan sisältöä yhteisöllisesti verkkoympäristöissä                  

Sisältö

 • Tietotekniikan peruskäsitteet
 • Tietotekniikan historia                                       
 • Toimisto-ohjelmat
 • Tietokoneen käytön perusteet                                    
 • Käyttöjärjestelmät                                      
 • Internetin hyötykäyttö                                       
 • Kuvankäsittely
 • Kymmensormijärjestelmä

9.luokka

Tavoitteet

 • Perehdyttää oppilaan taulukkolaskentaohjelman perusteisiin
 • Antaa oppilaalle perusteet ohjelmoinnista  
 • Syvennetään  8.luokalla opittuja sisältöjä                                   

Sisältö

 • Tekstinkäsittely                                       
 • Ohjelmointi
 • Kuvankäsittely
 • Vastuullinen ja turvallinen tietotekniikan hyödyntäminen                   
 • Taulukkolaskenta

ARVIOINTI

                  

Kurssiarvosana annetaan numeroarviointina kahdesti vuodessa lukukauden lopussa. Arviointi kursseilla perustuu tuntityöskentelyyn, menestymiseen harjoitustöissä, projektitöissä, käytännön ja teorian kokeissa.

Discuss & brainstorm