This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Saksa A/B

Saksa A/B

Millainen kieli?

Saksa on germaaninen kieli. Sanaston ja rakenteiden osalta yhtäläisyyksiä löytyy siis esimerkiksi ruotsista ja englannista. Saksan kielen ääntäminen on suomalaiselle helppoa, sillä ääntäminen ja kirjoittaminen eivät juuri poikkea toisistaan.

Miksi hyödyllinen?

Euroopassa yli 100 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään saksaa. Saksa onkin Euroopan unionin puhutuin kieli. Myös monissa Itä-Euroopan maissa saksa on entistä hyödyllisempi käyttökieli. 

Saksa on ovi Eurooppaan. Saksa on eräs maailman talousmahteja sekä huomattava teollisuus- ja urheilumaa. Tilastojen mukaan saksa on suurimpien vienti- ja tuontiyritysten kolmanneksi tärkein kieli.

Saksankieliset maat ovat perinteisiä matkailumaita. Saksa tarjoaa matkailijalle suurten kaupunkien lisäksi idyllisiä jokilaaksoja, Pohjois-Saksan hiekkarantoja ja etelän vuoristomaisemia. Jo alkeellisella kielitaidolla tulee toimeen arkipäivän tilanteissa. Saksankielisiin maihin on runsaasti opiskelu- ja harjoittelupaikkoja sekä stipendejä.

Saksaa tarvitsevat mm. matkailualan henkilöt, insinöörit, ulkomaankaupan piirissä toimivat henkilöt, kansainvälistä tutkimustyötä tekevät henkilöt, kirjeenvaihtajat, tulkit, sihteerit, kielenkääntäjät ja opettajat. Kielitaito laajentaa oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintojen ja työelämän suhteen.

 Mitä opin tunnilla?

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaista, arkielämän tilanteita varten käyttökelpoista kielitaitoa. Valinnaiskielen opinnot avartavat oppilaiden näkemyksiä Euroopasta ja edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä.  Oppilaat tutustuvat myös saksankielisen kielialueen kulttuuriin. Ensisijaisena kielellisenä tavoitteena on kommunikaatiotaitojen kehittäminen.

Saksan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

Discuss & brainstorm