This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Ranska B

Ranska B

Millainen kieli?

Ranska on italian ja espanjan tavoin romaaninen, latinasta kehittynyt kieli. Kielenä ranska on pehmeä ja soinillinen sekä rakenteeltaan johdonmukainen. Ranska poikkeaa merkittävästi ääntymykseltään englannista ja ruotsista, mutta sanaston osalta yhtäläisyyksiä löytyy enemmän kuin ensikuulemalta luulisi.

Miksi hyödyllinen?

Ranskaa puhuu tai ymmärtää noin 265 miljoonaa ihmistä sekä Euroopassa että Ranskan entisissä siirtomaissa Kanadassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ranska on kansainvälisessä kanssakäymisessä tärkeä kieli, sillä se on monien kansainvälisten järjestöjen virallinen kieli. Ranska on myös yksi Euroopan Unionin pääkielistä.

Ranska kuuluu maailman johtaviin maihin monella talouselämän, tekniikan ja taiteen alalla. Ranskan taitajia tarvitaan mm. hotelli-, ravintola- ja matkailualalla; kosmetiikan ja muodin alalla; radiossa, televisiossa ja lehdistössä sekä monella teknillisellä alalla. Kielitaito laajentaa oppilaan mahdollisuuksia jatko-opintojen ja työelämän suhteen.

Ranskankieliset maat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia myös matkailijalle. Pelkästään Ranskasta löytyy kiinnostavia kulttuurikohteita kaupunkielämästä nauttivalle, korkeita vuoristoja ja monipuolisia maastoja urheilunharrastajille sekä rantalomakohteita meren rannalla. Matkailija tulee toimeen jo alkeellisella kielitaidolla.

Mitä opin tunnilla?

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle yksinkertaista, arkielämän tilanteita varten käyttökelpoista kielitaitoa. Valinnaiskielen opinnot avartavat oppilaiden näkemyksiä ja edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä.  Oppilaat tutustuvat myös ranskankielisen kielialueen kulttuuriin.

Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas alusta alkaen omaksuisi kielelle ominaisen ääntämisen. Ensisijaisena kielellisenä tavoitteena on kommunikaatiotaitojen kehittäminen.

Ranskan kielen opiskelua voi jatkaa lukiossa.

Discuss & brainstorm