This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Musiikki

Musiikki

MUSIIKKI

Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan toiminnallisia, sosioemotionaalisia, taidollisia, tiedollisia ja luovia kykyjä ja valmiuksia laulamisen, soittamisen, musiikkiliikunnan ja musiikin kuuntelun osa-alueilla.
Musiikin opetuksen sisältönä ovat musiikin elementit: melodia, rytmi, harmonia ja äänenväri. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan tunneilla opetus painottuu yhtyemusisointiin (mm. rummut, basso, kitara, laulaminen), aktiiviseen kuunteluun ja yleensäkin toimintaan ja sitä kautta itsensä ilmaisemiseen. Innostuksesta riippuen ryhmä voi tehdä erilaisia musiikkiprojekteja, esiintymisvierailuja ja opintomatkoja.

Tavoitteena on elämyksellinen ja toiminnallinen oppiminen, musiikin alueella tapahtuvan kasvun tukeminen ja oppilaan ohjaaminen pysyvään musiikin harrastamiseen.

Valinnaisen musiikin tehtävänä on syventää oppilaan musiikillisia taitoja ja musiikillista tietämystä. Käsiteltävät aihepiirit ovat musiikin kaikilta alueilta: taidemusiikista rokkiin, oman paikkakunnan musiikkielämä sekä ajankohtaiset musiikkitapahtumat. 

Esimerkkejä sisällöstä:
- suomalainen iskelmä- ja rockmusiikki
- studiotekniikka sekä tietokone ja musiikki
- kevyen musiikin historiaa (1960 - 1990)
- kansanmusiikki ja etnomusiikki Suomessa ja muissa kulttuureissa
- jazz ja blues
- taidemusiikin keskeiset tyylikaudet

Musiikista saamiasi taitoja ja tietoja voit myöhemmin tarvita erilaisissa harrastuksissasi, seuraelämässä ja ammatissasi, tai musiikista voi muodostua kokonaan ammatti (luokanopettaja, muusikko, miksaaja, äänittäjä, nuoriso-ohjaaja, musiikkikirjastonhoitaja, musiikkitoimittaja). Musiikin arvosana muodostuu soitto- ja laulutaidon arvioinnista ja kirjallisista tehtävistä. Arvosanaan vaikuttaa myös tuntiosaaminen, tuntiaktiivisuus ja oma-aloitteisuus musiikkitehtävissä sekä osallistuminen musiikkiesityksiin.

Discuss & brainstorm