This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Mediataito

Mediataito

YLEISTÄ                    
      
Valtava määrä tietoa, tunteita ja asenteita välittyy meille viestinten eli median kautta. Viestimet voidaan jakaa sähköisiin viestimiin ja painettuihin viestimiin. Televisio, radio, sanoma- ja aikakauslehdet, Internet, kirja ja elokuva ovat merkittäviä joukkoviestimiä. Median yksittäisiä sisältöjä kutsutaan mediateksteiksi.
Tyypillisiä mediatekstejä ovat esimerkiksi uutiset, sarjakuvat ja elokuvat. Mediatekstejä tutkittaessa tarvitaan luku- ja kirjoitustaidon lisäksi mediataitoja.
Tällä kurssilla opitaan laatimaan erilaisia mediatekstejä, tulkitsemaan tekstien sisältöjä ja pohtimaan omaa suhdetta mediaan.

TAVOITTEET          
- oppilas kehittyy omatoimiseksi tiedon hankkijaksi, käsittelijäksi ja vastaanottajaksi
- oppilas hallitsee medialukutaidon: osaa tuottaa sisältöjä eri medioihin, osaa analysoida ja tulkita eri medioiden viestejä
- oppilas oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin
- oppilas osaa myös nauttia median tarjoamista mahdollisuuksista

SISÄLLÖT        
               
- Tutustutaan eri tiedotusvälineisiin (esim. aikakaus- ja sanomalehdet, radio, TV, Internet).                - Tehdään yhteistyötä medioiden kanssa.
- Käydään tutustumiskäynnillä eri sanomalehtien ja radion toimituksessa.
- Laaditaan omia tuotoksia sanomalehtiin.
- Opetellaan erilaisten mediatekstien tuottamista (mm. uutinen, haastattelu ja arvostelu).
- Toimitetaan koulun omaa verkkolehteä. Lehteen laaditaan uutisia, haastatteluja, elokuva- ja kirja-arvosteluja ja juttuja koulun tapahtumista.
- Harjoitellaan myös viestintäteknisten laitteiden (esim. videokameran ja
haastattelunauhurin)  käyttöä.

Discuss & brainstorm