This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Kotitalous

Kotitalous

Kotitalouden opiskelussa tavoitteena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä taitoja. Kotitalouden opetuksessa painopiste on käytännön työtaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Tarkoituksena on edistää tietoutta omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtimiseen, vastuun ottamista valinnoistaan ja niiden seurauksista itselle ja ympäristölle. Kotitalouden opiskelu koostuu kokonaisvaltaisesti kodin toimintoihin perehtymisestä (asunnosta, tekstiileistä ja siisteydestä huolehtimisesta, ruoanvalmistuksesta, ajan- ja rahankäytön hallinnasta, koneiden käyttämisestä ja toimivasta jätehuollosta).

8-luokalla: Kerrataan jo opittua ja syvennetään perusruoanvalmistuksen taitoja, tutustutaan säilöntämenetelmiin, pakkausmerkintöihin ja elintarviketeollisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Harjoitellaan ateriakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta ravitsemussuositusten pohjalta. Juhlatilaisuuksien järjestämiseen tutustutaan tunneilla sekä hyödynnetään yhteistyömahdollisuudet koulun juhlatilaisuuksissa.

9-luokalla: Perehdytään sekä suomalaiseen perinneruokakulttuuriin että kansainvälisten keittiöiden antimiin. Erityisruokavalioihin tutustutaan ruoanvalmistuksen näkökulmasta. Suunnitellaan ja toteutetaan projekti lasten kanssa, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden valinnaisaineiden kanssa. Hankitaan monipuolisesti valmiuksia omaan kotiin muuttoa varten.

Discuss & brainstorm