This is a Lystiwiki

Yhteystietoja

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia
044 7865531  

kanslia 044 7865533    

      
044 7865535 erityisopetus
044 7865539 kuraattori
044 7865534 opinto-ohjaaja
044 7865724 keittiö
044 7865613 talonmies

Kiireelliset kouluterveydenhuoltoon liittyvät asiat hoitaa
18.7. - 21.8.2016 
Keskustan koulun terveydenhoitaja p.0447865462 
puhelinaikoina ma-to klo 8.30-9.00; 12.30-13.00

Sähköposti: etunimi.sukunimi@parkano.fi

PARKANON YHTEISKOULU
Koulukuja 2
39700 PARKANO

Ilmaisutaito

Ilmaisutaito

Luovuutta itseilmaisuun ja uskallusta esiintymiseen.

Tavoitteena on ilmaisurohkeuden vahvistaminen ja esiintymistaidon kehittäminen erilaisten puhumis- ja kirjoitustilanteiden hallitsemiseksi. Opitaan toimimalla, harjoittelemalla ja kokeile­malla yksilö- ja ryhmätyönä.

Työskentelytavat               

Puheilmaisu:
- kehonkielen harjoittelua mm. improvisointi-, keskittymis- ja pantomiimiharjoituksilla
- puhetekniikan ja äänenkäytön kehittämistä
- kuuntelu- ja kontaktiharjoituksia puhe- ja keskustelutilanteina, omina näytelmäesityksinä
- teatteriin tutustumista

Kirjallinen ilmaisu:
- aistihavainnoinnin kehittämistä luovan kirjoittamisen tueksi
- täsmällisen ilmaisun opettelua
- ilanteenmukaista tyylin harjoittelua

Tekstituotokset ovat omia pikku näytelmiä, runoja tai muuta kaunokirjallista tekstiä. Ryhmän toiveet ja ryhmän jäsenten yksilölliset taipumukset otetaan harjoituksissa huomioon.
 

Discuss & brainstorm